Snöröjning

014.JPG Under vintern sköter vi snöröjning åt Tranholmens Samfällighet. I tjänsten ingår plogning och sandning av alla stigar. Vi plogar även din infart till huset om maskinen går in mellan grindstolparna. 

Hör av dig till Göran på telefon 0708-25 23 84.